fredag 29. juli 2011

livet og veien

Når du har en tung dag
da skal jeg komme
og hviske i øret ditt
alle de ordene du trenger

Jeg skal si at
hvert sekund
du har det vondt
betyr at nok et sekund
av det vonde er over

Jeg skal fortelle deg
at bak skyene er himmelen blå
at etter regn kommer sol
at det er i motbakkene det går oppover
og alle klisjeer jeg husker

Jeg skal hviske at
alle har noen som elsker dem
også du! - og for dem
skal du være sterk

Jeg skal rope at
du må komme deg opp
og videre i livet
at du ikke må gro fast
i elendigheten

For det fins alltid lys
i enden av tunnelen
selv om du må gå en mørk vei
for å komme frem

lørdag 23. juli 2011

De farligste menneskene er de vi ikke ser, og de nest farligste er de som tror de ser.....

I ly av det siste 2 dager surrealisme som har rammet MOR NORGE er det mange som sitter igjen med spørsmål om hvordan dette kan skje, hvorfor så ingen  signalene, hvorfor klarte ikke etteretningen å plukke opp trusselen??

I en verden med sosiale medier har muligheten til selveksponering og legal ekstremisme blitt mulig ved at man åpner sin egen blogg og lar  sine meninger flyte fritt enten de er for eller mot, enten de er trusler eller håp, i "gamle dager" når jeg var ett par år yngre og ikke hadde tilgang til pc og internett. så var nyskjerrigheten likeså stor om noe hadde skjedd.. hadde noen kollidert, gikk det fra munn til munn og tlf til hele historien hadde endret karakter, offer, gjerningsmann og sted , fordi mennesket er skapte mytomaner og elsker å vite noe som de kan fortelle videre uten å "sladre", kun viderebringe informasjon....

Etter at de nye sosiale mediene kom har vi  blitt offer  for noe som minner om den "brente jords taktikk, noe vi så i nord norge under andre verdenskrig, og i mostardalen mot sarajevo og videre gjennom bosnia under krigen på balkan.. ALLE er på internett, og ALLE mener noe om noe, vi har blitt våre egne moderatorer og  trenger ikke å forholde oss til vær varsomplakaten som den offentlige presse må forholde seg til

Vi har blitt teppebombet og tåkelagt av informasjon i så store menger at vi ikke lenger klarer å svelge unna alt sammen, derfor blir mange av oss usynlige og kan få kringkaste våre meninger enten de er rasistiske, ekstremistiske eller oppriktige, uten at noen lenger bryr seg og  overvåkningen ikke lenger har muligheten til å fange dem opp og ei heller mulighet til å kunne gå inn og avverge situasjoner som i går der en tilsynelatende ung frisk mann, har pådratt seg en enorm påvirkning fra høyreekstremistisk side og opphøyet seg til gud og vår nye frelser på lik linje med adolf hitler før andre verdenskrig.. der han først angriper maktsenteret i Norge og deretter som det grusomme uhyret denne tilsynelatende sunne mannen gir seg ut for å være, går ivei og direkte avliver 85 av våre barn uten annen grunn enn at han ikke liker politikken som råder landet..

alt gjort for å skape fremmedfrykt og med klar kunnskap om at en ekstremistiske gruppe ville ta på seg skylden for denne grusomme handlingen og ta fra oss tryggheten hele landet er tuftet på

Dette er det vi ikke så, fordi vi er så mange der ute med så mange meninger som vi ikke klarer å fange opp, det er nok med en person  aksepterer og responerer på det syke menneskets argument for å trigge ham  eller henne til grusomme handlinger som vi så igår.og dermed la ham bikke over.

Handlingen har vært planlagt over tid på linje med  skoledramaene i usa der smitteeffekten har vært stor , nettopp fordi gjerningsmennene har blitt gitt enorm oppmerksomhet og sådd nye frø i nye byer hos nye mennesker som higer etter denne misforståtte annerkjennelsen det er å drepe ett annet menneske i troen på at man jobber for en sak, enten det er politisk , religion eller pur ondskap .

VÅR Gjerningsmann  har bevisst endret  formål for firmaet sitt Geofarm som opprinnelig skulle jobbe med kjøp og salg av eiendommer i oslo, og endret det til ett firma som skulle jobbe med dyrking av røtter og andre rotvekster, firmaets  driftsformål ble endret i brønnøysund  i april dette år, men navnet GEOFARM  som det opprinnelige firmanavnet på ett eiendomsfirma harmonerer ikke, ergo kan spiren til denne planen være sådd allerede for 3 år siden i Oslo da han etablerte firmaet sitt der. Om det er så at han har planlagt dette så klart og tydelig og planlagt dette over så lang tid vil dette ha vært altoppslukende for den syke personen og sett ham istand til å tenke som en kriminell, mtp å erverve seg falsk politiuniform,  passe inn tidskjemaet slik at han visste at vår tidligere Landsmoder Gro harlem Brundtland med sitt følge av livakter og politi hadde forlatt åstedet når han ankom denne fredelige gjengen på utøya.

Ergo har kanskje bomben mot regjeringen vært en avledningsmanøver for hans egentlige mål som nettopp var utøya,( Denne typen avledningsmanøver så vi sist under Nokasranet der gjerningmennene satte fyr på en lastebil i utkjøringen til politiet) for om mulig å så forvirring og kjøpe seg tid til å kunne nå å gjennomføre den opprinnelige planen. som i all sin grusomhet  var å slakte uskyldige barn.

At han la ned våpnene når politiet kom viser kaldblodigheten hans og ønsket hans om å bli en martyr for en sak det er umulig å vinnne mot oss her i sammensveisede norge . I Norge opererer vi med en maxstraff på 21  år for overlagt drap. Jeg er redd denne personen ikke kommer til å overleve 21  år i norsk fengsel . Det han har gjort er så grusomt at den kan ikke straffes nok..

Hvorfor han valgte å gjøre handlingen nettopp i går kan være for å vise usunn respekt for de amerikanske styrkene som tok livet av saddam husseins  sønner på samme dato i 2003, eller dødsdagen til gjerningsmannen som sto bak  bombeattentatene i den engelske subwayen i  7 og 21 juli  2006.. dette vil tiden vise om han har hatt som ønske å være en copycat, eller det er tilfeldighetene som gjorde at han handlet på nettopp denne datoen

DETTE VAR DET VI IKKE SÅ, og ingen i pst, politiet, overvåkningen eller andre organer kan bebreides for å ikke ha sett denne truselen komme. Trusselnivået i Norge har vært lavt de siste 2 årene og vår frykt  for angrep har vært rettet mot  de ekstremistiske miljøet i  den arabiske verden.kanskje er det naiivistisk å tro at norge ikke skal stå på to-do listen til al- quaida , sålenge både stockholm, england, madrid og andre europeiske land har opplevd aksjoner mot rikets sikkerhet..

DET VI DERIMOT TRODDE VI SÅ, gav oss konsekvensen av at nasjonalismen tok skremmende veier. Denne syke gjerningsmannen klarte nesten å gjennomføre "oppdraget" "gjennomføre ett terroranslag mot norske myndigheter og politiske partier med vissheten om at en eller annen ytterliggënde gruppe ville ta på seg skylden for ugjerningen og dermed  sette fyr på konspirasjonsteoriene mot naboene våre, vennene våre,våre nye landsmenn, og ta fra oss tryggheten. ved å skremme oss til en evig frykt for et neste angrep , Heldigvis så slapp vi episoder der  vi opplevde selvtekt pga frykt og ønsket om hevn or rettferdighet ...

Min oppmoding er å Tie dette uhyret ihjel og ta tilbake landet vårt, tryggheten vår, vennskapet vårt og kjærligheten til oss alle, la oss slå ring rundt de etterlatte og vise dem at vi bryr oss alle som en, Jeg takker min  skaper for at jeg hadde rett i mine antagelser i mitt forrige notat der jeg håpet at dette måtte være galmannsverk og at jeg håpet på at det måtte være en etnisk norsk nordmann som stod bak ugjerningen. på den måten har Norge fortsatt jomfrudommen inntakt ,

Vårt forsvar vil nok fortsatt å delta i de fredsbevarende styrker ute i verden, og gjøre sitt for å sørge for at vi i allefall prøver å opprettholde fred med bruk av de nødvendige midler.. Mange er veldig opptatt av at vi skal si at Norge er i krig. Hele verden er en krigssone, men en krig har mange faser og den fasen hvor norge er i nå, er på tross av massive tap av norske soldater der også , helter som ofrer seg for å bevare nettopp freden, på lik linje med våre veteraner som sitter her hjemme i Norge ser på tv at de nevner at dette er den verste episoden som har hendt med de norske folk siden andre verdenskrig..

De glemmer å se og nevne alle nordmennene som befant seg i srebrenica i 1995 og ble stående som vitner til at over 8000 personer ble slaktet ned foran øynene på dem. mine tanker går til alle våre veteraner som har måttet gjennoppleve den mentale påkjenningen det er å på nytt se en så grusom handling skje foran øynene på dem.

Sist og ikke minst så må jeg få berømme vår statsminister for sin balanserte og oppriktige deltagelse i denne sorgen og ikke minst at han har stått som en klippe som den lederen ett land trenger, Hans majestet Kong Harald Viste sin sorg på direkte tv og viste enda engang hvorfor vi har ett monarki, fordi de bryr seg, Alt for Norge er mottoet og de har de atter en gang vist.

Politiet og Pst handlet kjapt, så sammenhengen og handlet deretter. det gikk kun 1 time fra meldingen om skytingen på Utøya startet til våre Deltastyrker hadde avvæpnet gjerningsmannen og arrestert ham.. Som De alle har sagt hver sin gang," dette har vi øvd på  gjentatte ganger, og vi handler i henhold til kunnskap og erfaring" 


 La oss alle sammen tie denne mannen ihjel, finne igjen tryggheten og vite at vi fortsatt er det samme trygge landet som vi var den 21 juli .Som min gode og kloke venn Vidar  H Andersen sa : terror har ingen hudfarge ,

fredag 22. juli 2011

En uvirkelig handling som likevel ble oppklart på en effektiv måte

Vi har nå fått en oppklaring av dagens grusomme handling, der det viser seg å være en høgreekstremist som har stått bak de fryktelige ugjerningene idag. Jeg vil berømme Politi og overrvåkningspolitiet som så raskt klarte å trekke konklusjonene og se sammenhengen i handlingene som skjedde.. I det høgreekstreme miljøet, så finnes ikke jihad, ei heller finnes det noen andre ønsker om annet enn oppmerksomhet om saken de til enhver tid fronter, men vi snakker om kujoner som ikke er fanatiske nok til å velge å dø for saken de fronter ..
I min konklusjon velger jeg å trekke linjen dit at Dette monsteret av ett menneske har valgt å sprenge regjeringskvartalet og deretter sette seg i bilen og begå de bestialske handlingene på utøya for å  bygge opp under fremmedfrykt og med visshet om at en islamsk ekstrem organisasjon fra utlandet ville stå frem og påta seg ansvaret for handlingen.  Vi blir sittende igjen med en angst for at vi er under angrep på uskyldige sivile  av ekstremister med 11/9  friskt i minne og  på denne måten prøvd å bygge opp under fremmedfrykt  og rasisme.

Jeg synest at alle som nå sitter igjen med lang nese og skammer seg for å ha valgt letteste utvei og generalisertog ikke minst valgt å tro på ett terrorangrep som viser seg å være utført av en ung nordmann med ekstreme meninger og manglende sperrer i sin egen psykotiske og hjernevaskede verden tenker seg godt om . PGA  emininent utført arbeid av myndighetene  og etteretning, så klarte de å stoppe ett masseopprør og mulig rasistiske handlinger mot våre ikke etniske nordmenn og landsmenn , Jeg legger med ad notam at mange mennesker poengterer at han er medlem i frimurerlosjen, Det virker som om en del mennesker ikke er villig til å akseptere at EN person faktisk kan gjøre denne handlingen alene. Nå er jeg ikke medlem i hverken losjen eller andre lignende "foreninger", men jeg har venner som er medlemmer der, og anser det som en meget ukalkulert teori å prøve å dra flere uskyldige mennesker inn i denne saken. La oss nå slå oss til ro med sakens fakta, og la myndighetene komme til bunns i etterforskningen uten at "facebookdomstolen" skal prøve å dømme flere uskyldige enn de allerede har gjort. det hadde vært interessant å se hvor mange dødsdommer som har blitt idømt her på nettet det siste døgnet

Døden har rammet det politiske senteret i Norge Og frarøvet oss den største verdien vi har hatt, nemmelig tryggheten

eg er sjokkert over dagens handlinger der Norge som nasjon , som gjennom århundrer har feiret sin frihet og dyrket freden, og idag har mistet sin "virginity" som en fredsnasjon. Jeg fordømmer de terrorhandlingene som har truffet vår fredelige "boble" hvor vi har kunnet føle oss trygge, kunne gå ut av huset uten å låse døren, la bilnøklene stå igjen i bilen, og aldri følt oss truet inntil vi i dag ble truffet av den feigeste handling man kan gjøre mot menneskeheten, nemmelig å angripe nasjonen Norge på den mest grusomme og bestialske og feigeste måte. I skrivende stund er det bekreftet 7 omkomne i bombeangrepet, men frykten for at tallene kan bli både doblet og tredoblet er stor.

Jeg vil likevel poengtere at dette er en handling gjort av syke mennesker som isolert sett tilhører en liten gruppe mennesker, som vi ennå ikke vet hvem er. Vi har i Norge mange etniske og ikke etniske nordmenn som er like sjokkerte som meg, og jeg må få be om at men ikke generaliserer og setter noen i bås  pga farge, kjønn eller religion. vi er alle nordmenn og  like overrasket, selv om vi har levd i troen om at vi er uangripelige og usårlige. la oss ikke dyrke frykten og redselen for  at dette skal skje igjen. De hittil kjente dødstallene er foreløpige og er i sammenheng med lignende situasjoner fortsatt små i den store sammenheng. MEN  Det den verste skaden vi har blitt påført er at vi har blitt frarøvet friheten vår og vi har måttet ta innover oss frykten for livet vårt i likhet med mange andre land riundt om i verden

Jeg har venner i mange land som har sendt meg meldinger i ett gjennom hele ettermiddagen med spørsmål om jeg og mine er i sikkerhet, mennesker som på lik linje med oss selv fordømmer denne grusomme terrorhandlingen som traff "edens hage" Dette landet hvor vi har kunnet leve i respekt og fred med hverandre uansett livssyn, religion, hudfarge og status..

La oss fortsette å stå sammen som en nasjon mot denne handlingen uansett etnisk bakgrunn. Vi er alle nordmenn, ikke lag syndebukker basert på fremmedfrykt. slå ring om hverandre og la oss bruke denne handlingen til å komme hverandre ennå nærmere som mennesker, nordmenn og verdensborgere, ikke la terroristene få skremme oss, la oss reise oss opp igjen og stå like stolte som vi alltid har gjort og vis dem at det ikke nytter å skremme oss. vi har en av verdens beste etteretningsenheter og overvåkningspoliti som til enhver tid er klar over terrorbildet, selv om man desverre ikke når over alle trusler, Min teori er at dette er mennesker som kommer utenfra og har som hensikt å skade oss, uvisst av hvilken grunn, selv om man kan spekulere på hvorfor norge ble målet denne gangen, men igjen vi har levd i en boble og sett hva som har skjedd ute i verden og trodd at dette ikke kunne skje oss her hjemme.

Etter mine opphold både i bosnia, libanon , saudi og mange andre krigsområder har jeg selv kjent frykten på pulsen og mitt eneste råd er å reise oss opp igjen hvis at vi ikke er redde og ikke lar oss skremme.. Skadene på landet vårt vil vare i mange år, og frykten vil sitte i oss, og det er den værste skaden vi har blitt påført i dag. nemmelig at vi ikke lenger er trygge, la oss sette inn alle ressurser på å slå ring rundt familiene til de omkomne og skadde, og vente og være forsiktige med å utpeke syndebukker. Jeg har full tiltro til at politiet og staten vil kunne finne ut hvem gjerningsmennene er, og at de blir straffet for ugjerningen...vi er ett lite land og vil i tiden fremover få mere informasjon om hva som har skjedd, så ikke foregrip begivenhetenes gang og la oss vente på at myndighetene gjør sin jobb..

Når det gjelder den grusomme handlingen på Utøya hvor en syk mann har gjort den aller feigeste handling av alle, nemmelig å skyte ned ubevæpnede barn på terskelen til voksenlivet så gremmes jeg og har vondt i hele meg, AT noen er i stand til å gjøre en slik handling er meguforståelig, og MÅ være galmannsverk Jeg håper at dette er en isolert hendelse utført av en mann som har blitt trigget av den andre handlingen.. og  ikke en om mulig enda grusommere handling enn terrorannslaget...  La oss alle idag i felleskap være Nordmenn uansett farge, kjønn og religion.. idag MÅ vi stå samlet

lørdag 2. juli 2011

Finn Din egen magiske verden.. Skap ditt eget liv

1. Begynn med å stråle


Alle har behov for anerkjennelse, å være noe spesielt, bli beundret, for å kunne stråle- Bruk tid på de tingene du er god til, feir deg selv og dine merkedager, la vær å "snakk ned" dine suksesser og bruk tid sammen med mennesker som synest du er fantastisk, men ha klart for deg at  vi stråler kun i perioder, ingen er i rampelyset hele tiden. Aksepter at du vil stråle, trekke deg tilbake og stråle igjen..

2. 10 minutters fred


Selv om din to-do liste forteller deg at du ikke har tid til å bruke en stille stund for deg selv, skal du vite at du IKKE har råd til å la være, Skaff deg selv 10 minutter fred hver dag, sett vekkerklokken til å ringe litt tidligere enn de andre du bor sammen med, bli på kontoret ti minutter etter at de andre har gått, eller stikk innnom en kafe på vei hjem fra jobben, å ta seg litt tid til sjelen hver dag er motgiften for de overbelastningene du påfører deg enten ved belastninger på jobb, familie, indre tomhet eller en kombinasjon

3 Finn drømmene dine

Se på alt det fantastiske du allerede har opplevd, hva er du stolt av? hva kan du? hvem har du hjulpet? hvem de fantastiske menneskene i ditt liv, tenk etterpå over dine dager, som de er i øyeblikket, Hvor mye av tiden din, oppmerksomhet og energi går på å oppnå suksess, i det området det betyr mest, nemlig i å pleie menneskelige relasjoner, utvalgte opplevelser og overveide ambisjoner, til slutt, Bestem deg for hvordan du ønsker at ditt liv skal se ut fremover og ikke vær redd for å ha for store drømmer. det er nemlig dem som er motoren din i ditt eget JEG

4. Ferieprinsippet

Vær turist i din egen hjemby og betrakt livet ditt som en utvidet arbeidsferie. Øv deg på å nyte hvert øyeblikk og  saml på minnene som snapshots, Sug til deg inntrykkene og ha øye for de spennende tingene rundt deg som du ikke legger merke til i hverdagen, finn trange smau å utforske, sidegater og gater du kan rusle langs , nye strender eller berg å sole deg på . Når du gjør det kan selv kjedsommelige aspekter av dagliglivet ditt virke som en del av en fantastisk reise

5 Spar på energien

Spar på energien, snakk ikke for mye, prøv å ikke være belærende overfor andre om hvordan DE bør leve livet sitt, la dem få sine egne erfaringer og sine egne opplevelser å dyrke.

6. Mer sol, mindre satelitt

Bli sentrum i ditt eget liv i stedet for å sirkle rundt andre, ikke del private detaljer med fremmede, men hold ditt personlige liv for deg selv og drøft kun de hemmeligste og nærmeste detaljene med spesiellt utvalgte fortrolige. Snakk ikke stygt om noen, og ikke før videre sladder. Når du er diskret beskytter du deg selv og din ære, du bevarer din egen kraft..

7. Nyt å være eksentrisk

Vi har alle interesser og egenskaper som ikke stemmer overens med det bildet vi normalt viser av oss selv, Men vi bruker mye energi på å holde deler av oss selv skjult for omverdenen. De spesielle sidene våre gjør oss begavet og unike, og omfatter ofte noen av de største talentene våre. Kveler du for mange av dem så risikerer du å miste en del av din sjel og særegenhet, men om du holder fast på dine litt mere fargerike sider samtidig som du holder bakkekontakten, så blir du ett helt menneske istedet for å ende opp som en flat stereotyp

8 Stryk deg av listen

Såklart skal  du løse dagens oppgaver, men hjertet har sin egen gyldige dagsorden. Gi deg selv lov til å droppe noen av dagens gjøremål til fordel for ekte kontakt og personlig nærvær - du kan alltid gå tilbake til pliktene dine. Når du kan se tilbake på en dag og i den dagen finne kanskje bare ett enkelt varmt minne eller en rørende episode har du vært oppmerksom på hjertet ditt

9. Tre bokstaver som du SKAL stryke av listen

Vær forsiktig med å bruke ordet FOR i utttalelser som " jeg er for tykk",  " Jeg har for få penger" eller, "jeg skulle gjerne lært meg å danse, men nå er det for sent". om du sletter det lille ordet FOR, har du ett valg, Det kan godt være at du er tykk, det er sent, at du har lite penger, men du kan i høyeste grad velge selv om du ønsker å gjøre noe med det, bare ved å snu tankesettet litt og tenke litt annerledes

10. Lev ditt liv i kapiteler

Lev livet som om du skulle lese en lang roman, se på kapittelet du lever i akkurat nå, kanskje er du midt i karrierekapittelet, kapittelet om eget hus, eller " jeg vil i form igjen" kapittelet. Hengi deg til det kapittelet du er igang med i stedet for å bekymre deg om tidligere eller de neste kapitlene i boken. den tiden er enten svunnet, eller ennå ikke kommet..

11. Vis medfølelse

Lev med sikkerheten og bevisstheten om at ditt liv er like viktig som mitt, dine drømmer er like ekte dine barn er like dyrebare, din smerte er like vond som min, Medfølelse  gir oss ett reelt syn på verden ved å fjerne oss fra sentrum.Alle mennesker vi treffer, har sine egne historier , og noen av dem ville kunne knuse hjertet ditt om du visste om dem. Vi fortjener hverandres respekt, rett og slett fordi vi har overlevd det vi har gjennomgått hittil og likevel vært istand til å fortsette løpet

12 Vær bevisst dine egne velsignelser

Uansett om du betrakter det som å si takk eller om det handler å gjøre opp status over virkeligheten din, er det sunt for  det magiske livet ditt å være bevisst på dine egne velsignelser.  Prøv å se om du klarer å gjøre denne øvelsen etter meg:
Skriv 1 positiv ting om familien din, 1 ting om økonomien din, som er bra, 1 ting om noe som er bra ved hjemmet ditt, jobben din, helsen din, hobbyen din, utdannelsen, utseendet, talenter venner og dagen i dag

Deretter skriver du  listen som om den tilhører en annen person du kjenner, hun sparer 1000 kr pr mnd til ferie, de har fått nytt parkettgulv. fin kropp.++++ Det er lettere å se de velsignede sidene av livet ditt når du forestiller det at det er en annen som lever det..

13.  Rutinene hjelper deg

Det finnes mange grunnleggende disipliner som kan hjelpe deg til å få det til å føle deg effektiv, velorganisert og kompetent. Re opp sengen hver morgen, vask håret hver dag, tøm bilen for rot, sett levende lys på bordet, kjøp blomster til deg selv. du når ikke å gjøre alt hele tiden, men prøv å gjøre litt og finn evt  på flere ting selv....